Select Page

Coaching for professionals

mensen gecoacht

Wat is coaching?

“It’s our decisions, not our conditions that determine our destiny”.

Deze woorden van Anthony Robbins staan voor het inzicht wat ik kreeg toen ik zelf gecoached werd: je hebt meer invloed dan je denkt dus als je iets anders wilt, moet je zelf iets anders doen. Wauw! Dit te hebben ervaren was zo de moeite waard dat ik dit als coach voor anderen mogelijk wilde maken. Wees echter gewaarschuwd: coaching brengt je leven op een ander niveau: you will never be the same…

Vaak weet je zelf wel dat er iets anders moet. Maar wat en vooral hoe dan? Als coach help ik je de vragen te formuleren die nu nog kleine stemmetjes of vage gevoelens zijn en misschien wel in je onderbuik zitten. Als je belangrijkste vraag helder is, ga je die onder begeleiding van mij, zelf beantwoorden.

Ik reik je methoden aan waardoor je inzicht krijgt in je gedrag, je gedachten en je drijfveren. Als je je daarvan bewust bent en inziet waarom je zo handelt, leer je zien wat jou (onbewust) tegenhoudt om te veranderen. Dan is het antwoord op je vraag niet ver weg meer. Met alleen inzicht kom je er echter niet. Per sessie krijg je kleine huiswerkopdrachten mee zodat je meteen kunt oefenen in de dagelijkse praktijk van het werk. Al die tijd blijf ik dichtbij je: tussendoor bellen mag altijd.

Ik heb affiniteit met mensen die in meerdere (sub)culturen staan, zo iemand ben ik namelijk zelf ook. Verder heb ik veel levenservaring als ambitieuze, voorheen perfectionistische, gedreven, werkende ouder met een relatie van ruim 30 jaar inclusief alle ups-and-downs: I’ve been there. In professionele zijn werkte ik 15 jaar als communicatieadviseur en voorlichter voor het dagelijks bestuur en coach ik sinds 2010 bestuurders, medewerkers en leidinggevenden. Ik ben opgeleid aan de School voor Coaching en sindsdien ‘erkend coach voor professionals’.

Hoe werkt coaching?

Het coachtraject en de coachvraag:

Coaching gaat over het krijgen van inzicht en bewustwording. Je gaat meer bewuste keuzes maken, je leert anders omgaan met obstakels, je ziet nieuwe, andere perspectieven. Je krijgt inzicht in vage gevoelens, behoeften, je vraag, belemmeringen, opvattingen en oordelen. Je leert daar anders naar kijken en vooral anders naar handelen.

Dit ‘onderzoek’ start van binnenuit en wordt uiteindelijk door nieuw concreet gedrag zichtbaar. Je hebt immers zelf de antwoorden. Als coach help ik je je antwoorden te vinden en je denken en handelen congruent te maken. Hiervoor starten we samen een coachtraject.

Dit begint met een klikgesprek om kennis te maken met mij en met coaching en het formuleren van een coachvraag. De coachvraag en persoonlijke doelen die daaruit voortkomen, kunnen tijdens tussenevaluaties worden aangescherpt of bijgesteld. De coachvraag bevat vaak een formulering die twee richtingen kent: tools inroepen om iets te bewerkstelligen (wat heb ik nodig) of een inzicht in eigen belemmeringen (wat belemmert mij).

Hoe lang duurt coaching?

Een gemiddeld coachtraject bestaat uit in 5 gesprekken van 1,5 uur, inclusief een intake van 1 uur. Omdat de werkgever betaalt zijn er daarnaast nog twee 2 zogenoemde drie-gesprekken met jou, mij en je leidinggevende van elk een uur. De looptijd is tussen de 4 en 6 maanden.

Tarief coaching

Het uurtarief voor zakelijke dienstverlening bedraagt € 150,- per uur. De investering bedraagt € 300,- per sessie, inclusief voorbereiding & verslaglegging en reistijd binnen Amsterdam. Dit bedrag is exclusief 21% BTW en reiskosten. Reiskosten bedragen € 0,19 cent per gereden km of het nettobedrag aan kosten voor openbaar vervoer. Bij reistijd langer dan 30 minuten vanaf Amsterdam, breng ik € 50,- in rekening. Alle onkosten die ik maak worden na overleg, netto in rekening gebracht.

Telefonische intake van 1 uur: eur 97,-

Gesprek 2 t/m 5 à 4 x eur 300 = eur 1200,-

Eventueel twee driegesprekken à 2 x eur 150= eur 300,-

Totaalbedrag excl. 21 BTW eur 1597,-

“You will never be the same”
~Mireille Olliveira